Enquiry creation date: 2019-10-31

CIECH SA

Wspólna 62

00-684 Warszawa

Tax Identification Number: 1180019377

Enquiry No. Z157/159683

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o przedstawienie oferty na opracowanie koncepcji sanityzacji wody chłodniczej w obiegu zamkniętym CIECH Sarzyna zanieczyszczonej mikrobiologicznie.

Koncepcja powinna zawierać część techniczno-technologiczną oraz kosztową.

Preferowana jest wizja lokalna. Oferent określi zakres danych wymaganych do przedstawienia oferty. W przypadku sanityzacji chemicznej, środki nie mogą zagrażać osadowi czynnemu w Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.


Question 1:


Questions to the inquiry "Opracowanie koncepcji sanityzacji wody chłodniczej"

Item Question title Date of question Status

Additional questions regarding the offerAttachments:


Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be made

Warning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...