Purchasing Platform

Enquiries

Enquiry name Date of publication Deadline for making offers
1. CRD_2020_02_00005 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni do badań chemoodporności w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego CIECH R&D Sp. z o.o.” 2020-03-16 11:10 (updated: 2020-04-02 14:09) 2020-04-07 12:00
2. umowa zarządzania i gospodarowania Ośrodkiem Wypoczynkowym JANIKOSODA w Przyjezierzu, ul. Sosnowa - własność CIECH Soda Polska S.A. 2020-02-24 14:34 (updated: 2020-04-02 11:07) 2020-04-03 15:00
3. CRD_2020_03_00011 Zakup i dostawa pirometru graficznego (kamery termowizyjnej) w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego CIECH R&D Sp. z o.o.” 2020-04-01 22:38 2020-04-15 12:00
4. Zapytanie ofertowe na dostawy biocydów do zakładów CIECH Soda Polska 2020-04-01 19:49 2020-04-10 12:00
5. Formalina 37% - dostawy da CIECH Soda Polska 2020-04-01 19:04 2020-04-10 14:00
6. CP_2020_03_00107 Dostawa i montaż bramy popoż w CIECH Pianki w Bydgoszczy 2020-04-01 15:39 2020-04-10 14:00
7. zakup silników elektrycznych SMS 6 o mocy 7,5 kW do pompy głębinowej Hydro-Vacuum GC 3.03 2020-04-01 13:00 2020-04-08 12:00
8. Zapytanie ofertowe dotyczace dostaw podchlorynu sodu do zakładów CIECH Soda Polska. 2020-04-01 09:32 2020-04-08 10:00
9. CS_2020_03_00148 Sprzedaż palet drewnianych kod odpadu 15 01 03 2020-03-30 12:43 (updated: 2020-04-01 08:22) 2020-04-30 13:00
10. CS_2020_03_00148 Sprzedaż palet drewnianych kod odpadu 15 01 03 2020-03-30 12:43 (updated: 2020-04-01 08:19) 2020-04-30 13:00
11. Wymiana rurociągu przesyłowego kwasu monochlorooctowego 2020-03-25 11:41 (updated: 2020-03-31 11:14) 2020-04-08 12:00
12. CS_2020_03_00148 Sprzedaż palet drewnianych kod odpadu 15 01 03 2020-03-30 12:43 2020-04-30 13:00
13. CSP_2020_02_00024_Zaprojektowanie, nadbudowa obwałowań stawu klarująco – schładzającego nr 9 w ZP Inowrocław, CIECH Soda Polska S.A. 2020-02-27 10:20 (updated: 2020-03-30 10:16) 2020-04-07 15:00
14. Wykonanie stanowiska mycia koszy filtracyjnych z miejscową wentylacja wyciągową 2020-03-27 10:26 2020-04-20 12:00
15. Wykonanie układu dozowania izooktanolu do reaktora R-7 2020-03-26 11:31 2020-04-16 12:00
16. Wymiana rurociągu przesyłowego kwasu monochlorooctowego 2020-03-25 11:41 2020-04-08 12:00
17. CSP_2020_03_00482_GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH I TOWARZYSZĄCYCH DLA PROJEKTU PRZEBUDOWA WĘZŁA TRANSPORTU KAMIENIA WAPIENNEGO Z ZASTOSOWANIEM TRANSPORTU KOLEJOWEGO W ZP JANIKOWO CIECH Soda Polska S.A. 2020-03-19 19:58 (updated: 2020-03-19 22:25) 2020-04-10 15:00
18. CSP_2020_03_00483_ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH WRAZ Z ELEMENTAMI TOWARZYSZĄCYMI ORAZ PRZEPROWADZENIE NADZORU NAD MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM W ZP JANIKOWO, CIECH Soda Polska S.A. 2020-03-19 21:58 (updated: 2020-03-19 22:10) 2020-04-10 15:00
19. Dostawa wężownicy kotła odzysknicowego typu WUO.8-010 2020-03-17 21:17 2020-04-10 14:00
20. Dostawa wężownicy do wytwornicy pary CLAYTON 2020-03-17 21:01 2020-04-10 14:00
21. umowa zarządzania i gospodarowania Ośrodkiem Wypoczynkowym JANIKOSODA w Przyjezierzu, ul. Sosnowa - własność CIECH Soda Polska S.A. 2020-02-24 14:34 (updated: 2020-03-06 09:24) 2020-04-03 15:00
22. GROUP/2020/03/00003 - serwis i konserwacja systemów CCTV w spółkach Grupy CIECH 2020-03-03 16:55 2020-04-30 12:00