Platforma zakupowa

Zapytania ofertowe

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert
1. 2017_CSP_2318 Remont nawierzchni asfaltowej dróg zakładowych w CIECH Soda Polska ZP Inowrocław 2017-11-22 13:57 2017-11-30 11:00
2. 2017_CRD_2403 Zakup, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego CIECH R&D Sp. z o.o.” 2017-11-22 13:38 2017-12-04 12:00
3. 2017_CSP_2412_Zakup i dostawa tkaniny filtracyjnej 2017-11-22 12:32 2017-11-28 13:00
4. 2017_CP_2192 Modernizacja stanowiska rozładunku TDI- CIECH Pianki Bydgoszcz 2017-11-13 15:09 (zaktualizowano: 2017-11-22 12:16) 2017-12-01 15:00
5. 2017_CRD_2288 Zakup i dostawa urządzenia do pomiaru twardości ołówkowej (twardościomierz ołówkowy) w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego CIECH R&D Sp. z o.o.” 2017-11-22 12:04 2017-12-01 12:00
6. 2017_CSP_2409 Wymiana chłodnicy woda – kondensat amoniakalny A1.4273 B w ZP Inowrocław 2017-11-22 10:34 2017-11-30 11:00
7. 2017_CSP_2263 Wykonanie prac przeglądowo-serwisowych na Instalacji Odpylania Nowa Konfekcja w ZP Janikowo 2017-11-20 10:09 (zaktualizowano: 2017-11-22 08:25) 2017-11-27 12:00
8. Dimethylamine 60% - December 2017-11-21 14:24 2017-11-24 14:00
9. Siarczyn sodu - I Kwartał 2018 -waluta EUR 2017-11-21 13:41 2017-11-28 12:00
10. Siarczyn sodu - I Kwartał 2018 -waluta PLN 2017-11-21 13:37 2017-11-28 12:00
11. 2017/CS/2245 Wykonanie założeń (basic engineering) dla instalacji granulacji rozpyłowej fungicydów w formie WG 2017-11-17 20:41 (zaktualizowano: 2017-11-21 11:33) 2017-11-29 15:00
12. 2017_CSP_2335 Badanie grubości rur ciśnieniowych kotła CKTI 75 nr 2 w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny Janikosoda w Janikowie. 2017-11-14 14:24 (zaktualizowano: 2017-11-21 11:28) 2017-11-27 11:00
13. CS_78_2017 Oznaczenie lepkości 2017-11-21 09:43 2017-12-01 11:00
14. Bezwodnik kwasu maleinowego (MA) płatki (flakes) 2017-11-20 14:46 2017-11-23 15:00
15. Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne dla spółki CIECH SARZYNA S.A. 2017-11-20 13:26 2017-12-04 23:59
16. Skrócenie i przebudowa dwóch zasilaczy pieca szklarskiego nr 1 w Zakładzie CIECH Vitrosilicon S.A. w Iłowej 2017-11-17 10:49 2017-12-04 15:00
17. 2017_CSP_2365 Wykonawstwo zastępcze branży mechanicznej - Instalacja odpylania pieców wapiennych 2017-11-16 14:42 2017-11-23 15:00
18. 2017/CSP/2352 Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej stawów odpadowych o powierzchni ok 80 ha na terenie ZP Janikowo 2017-11-14 14:59 (zaktualizowano: 2017-11-16 08:32) 2017-11-24 10:00
19. 2017/CVS/2368 Wykonanie projektu modernizacji laboratorium i wraz z adaptacją nowych pomieszczeń w zakładzie Ciech Vitrosilicon S.A. w Iłowej. 2017-11-15 18:01 2017-11-30 15:00
20. 2017/CSP/2364 Wykonanie dokumentacji technicznej węzła oczyszczania gazu piecowego w hybrydowym odpylaczu firmy MULTICON w ZP Janikowo 2017-11-15 12:17 2017-12-04 15:00
21. 2017/CSP/2323 Wykonanie projektu budowlanego na wymianę ściany południowej i zachodniej - Budynek Destylacji w Zakładzie Produkcyjnym w Janikowie 2017-11-15 09:47 2017-12-05 10:00
22. 2017/CSP/2311 Wykonanie projektu budowlanego na wymianę części ścian od strony północno-zachodniej - Budynek Warzelni Soli w Zakładzie Produkcyjnym w Janikowie 2017-11-15 09:38 2017-12-04 10:00
23. 2017_CC_2345 Dzierżawa/wynajem 2 lokomotyw elektrycznych na potrzeby CIECH Cargo Sp. z o.o. 2017-11-15 09:33 2017-11-30 13:00
24. Apyral 40 CD 2017-11-15 08:51 2017-11-24 09:00
25. 2017/CSP/2334 Usuwanie nadmiaru śniegu oraz nawisów lodowych z dachów obiektów budowlanych znajdujących się na terenie CIECH Soda Polska. 2017-11-14 12:33 2017-11-24 10:00
26. 2017_CS_2343_Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przepławki na rzece Trzebośnica w rejonie jazu piętrzącego wodę dla Ciech Sarzyna S.A. 2017-11-14 12:08 2017-12-08 12:15
27. 2017/CSP/2339 Modernizacja tabletkarki Kilian RX nr A 2017-11-14 09:29 2017-11-24 10:00
28. 2017_CP_2096 Alternatywna technologia produkcji pianek HR-zaprojektowanie,dostawa i montaż zbiorników i urządzeń CIECH Pianki Bydgoszcz 2017-10-18 12:38 (zaktualizowano: 2017-11-10 09:01) 2017-11-30 12:00
29. 2017/CVS/2331 Zakup belownicy dla zakładu Ciech Vitrosilicon S.A. w Iłowej. 2017-11-09 11:14 2017-11-23 15:00
30. 2017_CSA_2003 - ZAPROJEKTOWANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ CCTV NA TERENIE ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH GRUPY CIECH W POLSCE 2017-10-09 16:02 (zaktualizowano: 2017-10-09 16:47) 2017-12-04 12:00
31. 2017_CSP_1353_A Realizacja nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej, mechanicznej, instalacyjnej, elektrycznej i automatycznej. 2017-09-12 08:10 2017-12-31 13:00