Platforma zakupowa

Zapytania ofertowe

Nazwa zapytania Data publikacji zapytania Termin składania ofert Zamawiający
1. 2017_CSP_0631_Kationit silnie kwaśny (w postaci wodorowej) 2017-03-23 13:06 (zaktualizowano: 2017-03-23 14:58) 2017-03-29 13:00 CIECH Soda Polska S.A.
2. 2017_CSP_0596 Wykonanie rurociagu ścieków z TWS DN80 w ZP Inowrocław 2017-03-22 08:03 (zaktualizowano: 2017-03-23 12:25) 2017-03-27 11:00 CIECH Soda Polska S.A.
3. 2017/CSP/0462_0511 Modernizacja kotła OP 140 - Kocioł Nr 5_ZP Janikowo oraz kotłów OP-110 - Kotły Nr 3 i 1_ZP Inowrocław 2017-03-10 18:55 (zaktualizowano: 2017-03-23 11:06) 2017-03-31 15:00 CIECH Soda Polska S.A.
4. 2017_CSP_0114 Wykonanie roli nośnej kalcynatora na potrzeby Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu. 2017-03-23 09:50 2017-03-31 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
5. Glikol monoetylenowy 2017-03-23 08:20 2017-03-24 09:00 CIECH SA
6. 2017/CSP/0623 Zakup i dostawa wirników do pompy NHV125/400 2017-03-23 08:10 2017-03-29 11:00 CIECH Soda Polska S.A.
7. 2017/CSP/0624 Zakup i dostawa zasuwy nożowej międzykołnierzowej 2017-03-23 07:24 2017-03-29 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
8. 2017_CSP_0563 Wykonanie modernizacji przekładni KBU 135 szt.2 w ZP Inowrocław 2017-03-22 14:18 2017-03-30 11:00 CIECH Soda Polska S.A.
9. 2017_CSP_0439 Wykonanie prac serwisowych młynów węglowych MWK-9 i MWK-12 terenie Elektrociepłowni Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-22 10:56 (zaktualizowano: 2017-03-22 12:06) 2017-03-29 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
10. MIBK ., MEK 2017-03-22 11:25 2017-03-27 12:00 CIECH SA
11. 2017/CSP/0516 Wykonanie remontu kapitalnego sprężarki powietrza HATLAPA L80 2017-03-22 09:27 2017-03-24 11:00 CIECH Soda Polska S.A.
12. CS_ZZ_20_2017 metoda SMED (Single-Minute Exchange of Die) 2017-03-22 08:57 2017-03-24 12:00 CIECH SA
13. 2017_CSP_0509 Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania „Instalacji 4 szt. nowych tabletkarek w budynku starej pakowni” - CIECH Soda Polska SA 2017-03-09 11:04 (zaktualizowano: 2017-03-21 16:22) 2017-03-27 10:00 CIECH SA
14. CS_ZZ_23_2017 obieg dokumentacji Workflow 2017-03-21 13:46 2017-03-29 12:00 CIECH SA
15. CS_ZZ_22_2017 przygotowanie Stanowiskowych Kart Czasu Pracy 2017-03-21 12:05 2017-03-28 13:00 CIECH SA
16. 2017/CSP/0599 - Kompletne wykonanie zasilania i sterowania robota do paletyzowania worków 25kg z tabletką solną wraz z pracami towarzyszącymi - CIECH Soda Polska, Zakład w Janikowie. 2017-03-21 11:35 2017-03-28 14:00 CIECH SA
17. 2017_CSP_0595 Odbudowa i uzupełnienie przewodów instalacji odpylania na piecach wapiennych wraz z kompleksowym wykonaniem podestu obsługowego w ZP Inowrocław 2017-03-21 08:55 2017-03-31 13:00 CIECH Soda Polska S.A.
18. 2017_CSP_0593 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do pomiaru stężenia solanki. 2017-03-21 07:36 2017-03-28 08:00 CIECH Soda Polska S.A.
19. 2017/CSP/0582 Części do pomp 2017-03-20 13:44 2017-03-28 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
20. 2016_CSP_2051 Wykonanie prac czyszcząco-porządkowych rurociągów oraz aparatów na terenie instalacji produkcyjnych w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-20 13:21 2017-03-30 12:00 CIECH Soda Polska S.A.
21. 2017_CSP_0140 Wykonanie prac branży budowlanej na terenie instalacji produkcyjnych w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-20 11:00 2017-04-05 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
22. 2017_CSP_0481_kompletna dostawa i montaż urządzeń i rurociągów dla instalacji przygotowania zakwaszonego kondensatu 2017-03-15 11:16 (zaktualizowano: 2017-03-20 10:49) 2017-03-29 12:00 CIECH Sarzyna S.A.
23. 2016_CSP_2008 Wykonanie prac remontowych na terenie Instalacji Produkcji Soli – zakres 1 w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-20 10:41 2017-03-29 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
24. CS_ZZ_22_2017 warsztaty tworzenia Mapy Strumienia Wartośći (VSM) 2017-03-17 14:50 2017-03-24 15:00 CIECH SA
25. 2017_CSP_0549 Remont układu załadowczo – wyładowczego pieca wapiennego nr 7 w ZP Janikosoda 2017-03-17 14:29 2017-03-24 15:00 CIECH Soda Polska S.A.
26. 2017_CSP_0565 ​ALKOMAT ALCOVISOR JUPITER 2017-03-17 10:03 2017-03-24 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
27. 2017_CSP_0290_wykonanie remontu lasownika wraz z montażem instalacji odzysku ciepła z procesu lasowania 2017-03-17 08:17 2017-04-07 12:00 CIECH Sarzyna S.A.
28. 2017/CSP/0145 Wykonanie prac związanych z czyszczeniem rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych suchym gazem w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-16 10:00 2017-03-27 11:00 CIECH Soda Polska S.A.
29. 2017_CSP_559 Modernizacja przenosnika kubełkowego-system sterowania 2017-03-16 08:02 2017-03-31 14:00 CIECH Soda Polska S.A.
30. 2017_CSP_0488_wykonanie pomieszczenia biurowo-socjalnego 2017-03-15 12:29 2017-03-31 12:00 CIECH Sarzyna S.A.
31. 2017/CSP/0143 Wykonanie prac związanych z przeglądem rozdzielni P-21/0,4 kV wraz z wymianą wyłączników w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-15 08:15 2017-03-24 09:00 CIECH Soda Polska S.A.
32. 2017/CSP/0492 Wykonanie prac związanych z przeglądem rozdzielnicy napięcia gwarantowanego RNG w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie 2017-03-14 14:03 2017-03-27 10:00 CIECH Soda Polska S.A.
33. 2017_CSP_0502 Wykonanie oraz montaż nowej suszarni wraz z podzespołami Instalacja Chlorku Wapnia CIECH Soda Polska S.A Inowrocław. 2017-03-13 12:19 (zaktualizowano: 2017-03-14 12:15) 2017-03-31 14:00 CIECH Soda Polska S.A.
34. 2017_CSP_0519 Budowa instalacji dozowania roztworu chlorku wapnia do instalacji sody oczyszczonej CIECH Soda Polska S.A. Inowrocław. 2017-03-13 07:43 (zaktualizowano: 2017-03-14 12:13) 2017-04-03 15:00 CIECH Soda Polska S.A.
35. 2017_CSP_0397 Wykonanie nowego przyłącza DN100 pary do instalacji wymywania chlorków w ZP Janikowo. 2017-03-13 08:22 (zaktualizowano: 2017-03-14 12:02) 2017-03-24 13:00 CIECH Soda Polska S.A.
36. 2017_CSP_0442 Remont absorbera ABM 1 wraz z przynależnymi rurociągami. 2017-03-14 11:51 2017-03-28 14:00 CIECH Soda Polska S.A.
37. 2017_CSP_0465 Wykonanie prac związanych z czyszczeniem kanałów kablowych pod RG IV i V sekcja na terenie Elektrociepłowni, w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-14 10:57 2017-03-27 09:00 CIECH Soda Polska S.A.
38. 2017_CS_0236_aparaty stalowe 2017-03-13 14:53 2017-03-27 12:00 CIECH Sarzyna S.A.
39. 2017_CSP_0509 Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania „Instalacji 4 szt. nowych tabletkarek w budynku starej pakowni” - CIECH Soda Polska SA 2017-03-09 11:04 (zaktualizowano: 2017-03-13 10:29) 2017-03-27 10:00 CIECH SA
40. 2017/CSP/0473 Wykonanie prac remontowych branży elektrycznej na terenie instalacji produkcyjnych w czasie postoju Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie. 2017-03-09 11:52 2017-03-27 12:00 CIECH Soda Polska S.A.
41. 2017_CSP_0510 Zaprojektowanie i wybudowanie kompletnej instalacji dla 4 szt. tabletkarek w budynku starej pakowni ZP Janikosoda - CIECH Soda POlska SA 2017-03-09 10:15 (zaktualizowano: 2017-03-09 10:25) 2017-03-27 10:00 CIECH SA
42. 2017_CS_0478_waga samochodowa 2017-03-06 13:44 2017-03-24 12:00 CIECH Sarzyna S.A.
43. 2017_CVS_0474_Remont elewacji biurowca nr II - CIECH Vitrosilicon S.A. Zakład Iłowa 2017-03-06 13:24 2017-03-27 15:00 CIECH Vitrosilicon S.A.
44. 2017/CSP/0388 Zakup i dostawa wyzwalaczy na układ olejowy turbin parowych KKK 2017-02-23 14:31 (zaktualizowano: 2017-02-28 12:52) 2017-03-24 12:00 CIECH Soda Polska S.A.