Enquiry creation date: 2020-03-25

CIECH SA

Wspólna 62

00-684 Warszawa

Tax Identification Number: 1180019377

Enquiry No. Z156/193974/aktualizacja3

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Change content (update):

W dniu 19.03.2020r. opublikowano pytania i odpowiedzi.
W dniu 20.03.2020r.
- opublikowano pytania i odpowiedzi,
- wydłużono termin składania ofert do 27.03.2020r. do godz. 12:00,
- akceptujemy podpis elektroniczny na ofercie.
W dniu 25.03.2020 opublikowano pytania i odpowiedzi.

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie oferty na zakup i dostawę mikroskopu z komputerem, oprogramowaniem i szkoleniem w ramach projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego CIECH R&D Sp. z o.o." zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne po zalogowaniu na Platformie Zakupowej Logintrade oraz na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl   nr ogłoszenia 1238549.


Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Mikroskop z komputerm, oprogramowaniem i szkoleniem 1 pcs - Read

Additional formal conditions:


Questions to the inquiry "CRD_2020_02_00001 Zakup i dostawa mikroskopu wraz ze szkoleniem w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego CIECH R&D Sp. z o.o.”"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...